Singing rock - Open work sling 60 cm

  • Sale
  • Regular price 80 kr
Tax included. Shipping calculated at checkout.Singing rock Open Work Sling används främst för att bygga ankare och för personsäkring. Detta är en billig, enkel men ändå tålig slinga som har många användningsområden.

Code: length: color:
strength:
W2001Y060 60 cm • 24 in yellow 22 kN
W2001A080 80 cm • 32 in blue 22 kN
W2001R120 120 cm • 47 in red 22 kN
W2001B150 150 cm • 60 in black 22 kN

Color yellow, blue, red, black
Strength 22 kN
Width 20 mm
Length 60, 80, 120, 150 cm • 24, 32, 47, 60 in
EN 795B EN 566 EN 354 ce1019