Singing Rock - Figure 8 Medium

  • Sale
  • Regular price 150 kr
Tax included. Shipping calculated at checkout.



En traditionell firningsåtta i storlke medium.
Denna åtta passar till rep med diametrar mellan 7,5-11 mm.
Möjliggör enkel firning samtidigt som den avleder värmen mycket effektivare än vanliga repbromsar.

Color yellow, red, titanium, black matt
Weight 104 g • 3.76 oz
Material light-alloy
Strength 25 kN
EN 15151-2