Marlow - DIABLO – VÄRMETÅLIGT FALLSKYDDSREP

  • Sale
  • Regular price 2 125 kr
Tax included. Shipping calculated at checkout.Marlow Diablo är ett högkvalitativt värmetåligt rep, CE 1891 Typ A-certifierat, med en speciell värmetålig mantel. Det värmetåliga repet är främst designat för räddningstjänst, militär och polis, vilka ofta kräver ett statiskt kärnmantlat rep med motståndskraft mot extrema miljöer och hård användning.
Om det värmetåliga repet exponeras för direkt värme (t ex från eld, blåslampa, eller närhet till halogenlampor) är överlevnadstiden mer än 5 gånger jämfört med konventionella statiska rep.
Se gärna videofilmen

Vid värmeexponering upp till 500 °C, fortsätter Diablo att bibehålla bärande egenskaper (som överstiger 10 kN) även efter 15 minuter, medan konventionella statiska rep brister efter mindre än 45 sekunder.

Mantel: Aramid / Nylon
Kärna: Nylon
Diameter: 11 mm
Vikt: 82 g/m
Standard: EN 1891 Typ A